Dịch vụ vận tải đường bộ an toàn - nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, đi tới mọi vùng miền của thế giới

Dịch vụ giao nhận, khai báo điện tử cho thủ tục hải quan thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

TAL cũng chuyên về triển lãm và dự án xử lý hàng hóa cho các lô hàng với lịch trình chặt chẽ.

Tư vấn giải pháp dịch vụ trọn gói cho toàn bộ quá trình giao nhận.

Những dịch vụ được TAL cung cấp:
                                         + Triển lãm và đóng, dỡ xử lý hàng hóa dự án 
                                         + Môi giới hải quan và thủ tục khai hải quan điện tử
                                         + Dịch vụ giao nhận chuyển phát tận nhà
                                         + Xin thủ tục, tư vấn cấp phép danh mục chuyên nghành
                                         + Lưu trữ bảo quản hàng hóa và đại lý kiểm đếm phân phối theo chỉ định
                                         + Di chuyển hành lý cá nhân, dịch vụ đóng gói đai kiện
                                         + Dịch vụ kho ngoại quan
TAL